Avís legal

Titular del web

El nostre lloc web primerfestivaldecine.com (en endavant, el lloc web) és propietat de l’Associació Cultural Modiband (en endavant, Modiband), amb Número de Identificació Fiscal G62694013, adreça al carrer Camps i Fabrés 3-11, 2n 8a, 08006 Barcelona, inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 25889 - J / 1, amb el telèfon 933 023 553 i correu electrònic hola@primerfestivaldecine.com.

El lloc web és propietat de Modiband. La utilització del lloc web està subjecta a les següents condicions d'ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d'accedir al web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions.

1. Condicions d’ús

1.1 El lloc web conté material preparat per Modiband amb fins únicament informatius. L'usuari ha de tenir en compte que tal material pogués no reflectir l'estat més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

1.2 L'accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació de confiança o professional entre Modiband i l'usuari del web.

1.3 Els enllaços o links que conté el lloc web poden conduir l'usuari a altres llocs, pàgines web i/o aplicacions gestionats per tercers, sobre els quals Modiband no exerceix cap tipus de control. Modiband no respon ni del contingut ni de l'estat d'aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i l'accés a les mateixes a través del lloc web tampoc implica que Modiband recomani o aprovi el seu contingut.

2. Limitació de responsabilitat

2.1 Qui utilitza el web ho fa pel seu propi compte i risc. Modiband no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut de les mateixes o altres als quals es pugui accedir a través d'elles. Modiband tampoc podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització del web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles es facilita.

2.2 Modiband no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari del lloc web. En conseqüència, Modiband no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

3. Procés de contractació

El nostre lloc web mostra algunes pel·lícules per a les quals es poden adquirir entrades des de la pàgina web www.all-in.events/es, titularitat de l’empresa INEDIT PRODUCCIONES, S. L.

Els preus de totes les pel·lícules que apareixen al nostre lloc web porten inclosos els impostos indirectes, en concret l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).