Política de Privadesa

I. Introducció

Lloc web

El lloc web primerfestivaldecine.com és propietat de l’Associació Cultural Modiband.

La present política de privadesa té per objecte proporcionar informació sobre com tracta l’Associació Cultural Modiband les seves dades personals amb compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

II. Responsable del Tractament

Qui som?

El Responsable del tractament de les seves dades personals és l’Associació Cultural Modiband, amb número d’identificació fiscal G-62694013, adreça al carrer Camps i Fabrés 3-11, 2n 8a, 08006 Barcelona, número de telèfon 933 023 553 i correu electrònic hola@primerfestivaldecine.com (en endavant, Modiband o el Responsable del Tractament).

III. Finalitats del Tractament

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem les seves dades personals amb la finalitat de poder prestar la nostra activitat consistent en el disseny a mida de programacions de cinema i audiovisual amb valor afegit, tant per la seva qualitat i singularitat com per l’adaptació al públic al que ens dirigim. Tanmateix, i en el seu cas, tractem les seves dades personals amb la finalitat de poder atendre la seva petició de contacte i de poder remetre la nostra Newsletter.

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan se sol·licitin dades per tramitar les seves peticions s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

Per quant de temps tractem les seves dades?

Tractem les seves dades personals el temps necessari per poder atendre la seva sol·licitud, és a dir, el temps necessari per tramitar la seva petició de contacte; i, en relació amb la remissió de la nostra Newsletter, fins que no revoqui el seu consentiment.

IV. Legitimitat del Tractament

Quina és la nostra legitimitat per tractar les seves dades personals? Podem tractar les seves dades personals amb la legitimitat del seu consentiment atorgat mitjançant l’acceptació de la Política de Privadesa.

V. Drets

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment mitjançant una comunicació a l’adreça de correu electrònic hola@primerfestivaldecine.com o per correu postal a l’Associació Cultural Modiband, amb domicili al carrer Camps i Fabrés 3-11, 2n 8a, 08006 Barcelona. La seva sol·licitud haurà de ser acompanyada de fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament mitjançant una comunicació a l’adreça de correu electrònic hola@primerfestivaldecine.com o per correu postal a l’Associació Cultural Modiband, amb domicili al carrer Camps i Fabrés 3-11, 2n 8a, 08008 Barcelona. La seva sol·licitud haurà de ser acompanyada de fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.

Si no està conforme amb el tractament realitzat per Modiband o considera infringits els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.#