Coloria

Coloria

ONG
Espanya
Coloria és una ONG amb la missió d'empoderar i donar veu a nens i nenes de tot el món, desenvolupant la seva creativitat i consciència social. Els seus contes i tallers permeten treballar pràcticament qualsevol temàtica des d'un lloc no invasiu, que capta l'interès del menor i permet una experiència totalment personalitzada, donat que cadascú extreu les seves pròpies conclusions i aprenentatges.